Een stadscentrum of winkelcentrum ontwikkelen kan als meerdere partijen hun krachten bundelen. In hun eentje komen ondernemers vaak ook een heel eind, maar een heel gebied ontwikkelen en een impuls geven gaat beter als partijen zich verenigen, bijvoorbeeld met behulp van een ondernemersfonds. Zo’n samenwerkingsverband helpt ook om het opgezette initiatief in leven te houden. Als er geen duidelijke afspraken worden gemaakt over de exploitatie van een winkelcentrum of maatregelen die een winkelgebied aantrekkelijker moeten maken, valt het initiatief in de meeste gevallen in duigen. Er moeten duidelijke afspraken worden gemaakt om zo’n traject succesvol af te ronden. Hiervoor kan een ondernemersfonds opgericht worden. Als het bijvoorbeeld gaat om het inrichten van een winkelgebied dat is verloederd kunnen de volgende partijen deelnemen aan een ondernemersfonds:

  • Vastgoedeigenaren
  • Gemeente
  • Winkeliers

Deze partijen spreken samen af dat zij een bepaald gebied willen ontplooien, ten behoeve van de lokale economie en de inwoners van een wijk in de stad. Hierbij zijn zowel de inwoners als de gemeente gebaat. Hulp nodig bij het opzetten van een ondernemersfonds? Of wilt u als ambtenaar bij de gemeente meer informatie over het opzetten van een ondernemersfonds? Neem dan contact op met Kordaat in Ruimte, via kordaatinruimte.nl.

Ondernemersfonds opzetten

Het opzetten van een ondernemersfonds vereist kennis van zaken, en een vooronderzoek waarin alle belangrijke aspecten van het te ontwikkelen gebied zijn meegenomen. Niet iedereen heeft ervaring met het opzetten en beheren van een fonds voor deze doeleinden. Als u hiervoor een externe partner wilt inschakelen kunt u bijvoorbeeld contact opnemen met Kordaat in Ruimte. Hier vindt u een expert met jarenlange ervaring in het opzetten van een ondernemersfonds. Er zijn diverse partijen die met Kordaat in Ruimte al een succesvol traject hebben doorlopen. Kies ook voor deze succesformule en kijk op kordaatinruimte.nl voor meer informatie. Een dergelijk fonds kan ook uw gemeente een impuls geven die nodig is voor de inwoners en economie. Mede daardoor is de investering in een fonds voor ondernemers vaak snel terugverdiend. Het is te overwegen voor een gemeente zelf ook te investeren in een dergelijk fonds. Hierover kunt u ook geïnformeerd worden, en desgewenst kunt u een fonds op maat opzetten met behulp van Kordaat in Ruimte. Kijk voor meer informatie op de website en maak een afspraak.

Ondernemen in dorpen

Het ondernemen in dorpen is anders dan in grote steden. Hier kennen mensen elkaar, en dat is vaak een voordeel. Als men goed met elkaar overweg kan is het vaak eenvoudig om een ondernemersfonds op te zetten. Als dat niet het geval is, kan het lastig zijn de verhoudingen te herstellen. Hiervoor is vaak een externe bemiddelaar nodig. Ook hiervoor kunt u Kordaat in Ruimte inzetten. In steden zijn winkeliers vaak anoniemer en kent men elkaar niet zo goed. Ook hier is het mogelijk een ondernemersfonds op te zetten. Daarvoor is wel dialoog nodig tussen alle betrokkenen. Wilt u dit regelen maar heeft u hier de tijd niet voor? Kies dan voor een samenwerking met Kordaat in Ruimte. Zit u met een vastgelopen proces in een dorpskern waar mensen niet meer komen winkelen? Ook dan kan een ondernemersfonds de eerste stap zijn naar een nieuwe dorpskern. Leegstand aanpakken en een aantrekkelijk centrum creëren is goed mogelijk met behulp van de middelen en afspraken die bij het opzetten van een fonds komen kijken. Kortom, als gemeente is het zeer aantrekkelijk bestaande stadsharten onder de loep te nemen. Als er problemen zijn, kunnen deze wellicht worden opgelost met alle betrokken partijen door een gezamenlijk fonds op te richten en te beheren.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn