Koelwaterbehandeling is bij heel veel industriële branches van groot belang. In productieprocessen waar water belangrijk is moet dit water na de tijd weer goed gekoeld worden. Als het water weer tot een lage temperatuur wordt teruggebracht kan het zonder veel moeite opnieuw gebruikt worden in het proces. Veel bedrijven gebruiken voor een koelwaterbehandeling een zogeheten koeltoren. Een koeltoren werkt op een hele specifieke manier. In de eerste plaats wordt het verwarmde water naar een bepaalde plek geleidt, binnen het systeem. Vervolgens wordt een gedeelte van het water verdampt. Dit klinkt misschien gek, de temperatuur van het water komt dan immers behoorlijk hoog te liggen. Toch is het logisch, want doordat een klein gedeelte van het water verdampt neemt de temperatuur in het omliggende water snel af. Helaas heeft deze vorm van koelwaterbehandeling wel een aantal grote nadelen. In de eerste plaats verdampt puur schoon en helder water. Zoals men misschien van scheikunde uit de derde klas nog weet laat gedestilleerd water een zwaarder vervuild product achter in het systeem. Deze vorm van koelwaterbehandeling leidt dus tot een hogere concentratie van schadelijk materiaal doordat een groot gedeelte zuiver water verdwijnt. Er blijft water achter in de leidingen met een hoger zout- en kalkgehalte. Dit is heel gevaarlijk, omdat het kan leiden tot een aantal vervelende zaken. Een voorbeeld hiervan is kalkafzetting. Kalkafzetting is vervelend voor leidingen, omdat ze hierdoor minder goed werken. Er kan minder warmte door de leidingen worden gevoerd, waardoor het hele systeem minder efficiënt wordt. Bovendien leidt een hoger zoutpercentage in het water tot corrosie. Het systeem is sneller aan vervangen toe of erger nog: begint te lekken wanneer dit niet de bedoeling is. Niet alleen technische problemen komen echter voor mij een koeltoren. Omdat het water in de toren vaak een tempratuur heeft tussen de 15 en de 35 graden is het een ideale plek voor bacteriën. Deze nestelen zich in het water en vormen zo ook een wezenlijk gevaar. Om een koelwaterbehandeling in een koeltoren zo goed mogelijk te laten verlopen zijn er een tweetal eisen opgesteld. Deze zijn:

  • Het verminderen van de hoeveelheid koelwater
  • Het beschermen van de installatie tegen kalk, zout, corrosie, en andere vormen van gevaar

Het blijkt lastig deze doelen te realiseren. In de eerste plaats is het verminderen van de totale hoeveelheid koelwater natuurlijk niet echt onderdeel van een koelwaterbehandeling. Een koelwaterbehandeling moet er juist voor zorgen dat grote hoeveelheden water weer afkoelen tot redelijke niveaus. Ten tweede is het hele proces van het verdampen van water slecht voor de leidingen. Omdat de kwaliteit van het water in het systeem afneemt is het onmogelijk om deze perfect te beschermen tegen bijvoorbeeld corrosie. De twee kernbegrippen zijn dus tegenstrijdig aan elkaar. Zijn hier oplossingen voor?

Koelwaterbehandeling; oplossingen

Er zijn een aantal oplossingen om de koelwaterbehandeling toch zo goed mogelijk te laten verlopen. De belangrijkste, toegepast door veel bedrijven, zijn als volgt:

  • Behandelingen met biociden
  • Filteren van het water
  • Het bijsturen van de pH-waarde
  • Inhibitoren en stabilisatoren
  • Oplossingsmiddelen

Een belangrijke eerste stap is om biociden te gebruiken in de koelwaterbehandeling van het systeem. Deze biociden kunnen ervoor zorgen dat het water van betere kwaliteit blijft. Er gelden wel speciale eisen voor het gebruik van dit materiaal in Nederland. Zorg er daarom altijd voor dat goed gedocumenteerd staat welke types gebruikt worden en wat het bewijsbaar nut van deze biociden is bij de koelwaterbehandeling. Zonder deze documentatie kan een bedrijf die haar koelwaterbehandeling goed denkt uit te voeren toch van een koude kermis thuiskomen. Er kunnen hoge boetes worden opgelegd. Het is natuurlijk helemaal spijtig wanneer een bedrijf niet van deze eisen op de hoogte was. In de tweede plaats is het natuurlijk mogelijk het water te filteren. Dit kan op allerlei verschillende manier. Het water kan bijvoorbeeld door speciale water installaties worden geleid en zo weer worden ververst. Filteren is een belangrijk onderdeel van een goede koelwaterbehandeling. Filteren moet goed en precies gebeuren, omdat de schading in de leidingen blijvend kan zijn bij een verkeerde balans. Dankzij dit filteren kan onder meer de pH –waarde van het water worden aangepast. Een neutraal pH zorgt voor zo weinig mogelijk schade aan het systeem. Een te hoge pH-waarde leidt al snel tot corrosie. Wanneer er corrosie optreedt in één klein deel van het systeem moeten vaak al grote stukken vervangen worden. Laat het dus niet zover komen.

Inhibitoren en oplossingsmiddelen

Tot slot nog een aantal belangrijke chemische mogelijkheden. Het is bij een koelwaterbehandeling mogelijk om chemicaliën toe te voegen aan het water. Deze inhibitoren zorgen bijvoorbeeld voor minder corrosie of minder kalkafzetting. Door bepaalde oplossingen in het vervuilde water worden eigenlijk de meest schadelijke effecten van deze vorm van koelwaterbehandeling tegengegaan. Toch moet men hier erg voorzichtig mee zijn. Laat dit werk altijd over aan geleerde experts. Bij een kleine vergissing in de oplossing kan dit grote gevolgen hebben voor het hele systeem. Het kan zelfs zo zijn dat de bedachte oplossing voor het koelwaterprobleem grotere schade doet aan de leidingen dan wanneer er helemaal niks was gedaan. Kortom: haal altijd een expert in huis om deze zaken goed op orde te maken. Een van deze experts is bijvoorbeeld Gruenbeck. Op hun website, http://www.gruenbeck.nl/nl/toepassingen-markten/toepassingen/koelwater/, vind je nog veel meer informatie over hoe men om kan gaan met koelwater. Ook bieden zij tal van oplossingen voor het verbeteren van een koelwaterbehandeling. Wacht niet te lang meer, neem vandaag nog contact op!

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn