We leven in een wereld waarin we op een dusdanige manier met elkaar omgaan dat het nodig is dat er advocaten zijn. Advocaten, rechters, en officiers van justitiezijn nodig omdat de mens nu eenmaal mens is met allerlei charmante karakteristieken die vaak leiden tot juridische disputen. Gelukkig zijn we als mensheid wel weer zo ver dat we advocaten en de juiste verdediging ook aanbieden aan de minder bedeelden in de samenleving in de vorm van een advocaat van onvermogen. Een advocaat van onvermogen is noodzakelijk, want het is niet altijd even eerlijk verdeeld in de wereld. Sterker nog, we leven in een wereld waarin er een juridisch systeem actief is dat er in principe voor moet zorgen dat de schuldigen krijgen wat ze verdienen en dat de onschuldigen en de slachtoffers op de juiste manier behandeld worden en bijvoorbeeld gecompenseerd worden voor de schade die hun is berokkend. Dat is het systeem en de theorie erachter is natuurlijk gebaseerd op een ideale wereld waarin de schuldigen en de onschuldigen netjes kunnen worden gecategoriseerd. Helaas is het in deze wereld zo, dat de mensen die minder scrupules hebben, ook vaak de macht, de kennis, en eventueel het geld hebben om het juridische systeem te misbruiken, te manipuleren en in hun eigen voordeel te beïnvloeden. De onschuldigen zijn vaak goede mensen die geen kwaad in de zin hebben en die daarom ook nooit de moeite hebben genomen om kennis te nemen van het systeem. De ironie die natuurlijk direct zichtbaar wordt, is dat de mensen die kwaad in de zin hebben, dit kwaad des te efficiënter uit kunnen voeren ten koste van de mensen die alleen maar hun leven willen leiden op een zo goed mogelijke manier. Dus als je opeens in een zaak verwikkelt raakt waarin je bijvoorbeeld onterecht wordt beschuldigd, of als iemand je onrecht heeft aangedaan, en je hebt geen kennis van de slechtheid van mensen en de neiging van een groot deel van de mensheid om over de zwakkeren heen te walsen, dan ben je bij voorbaat al in het nadeel. Je hebt in zulke gevallen juridische hulp nodig. Probleem is natuurlijk dat deze groep goede mensen vaak ook niet beschikt over veel financiële steun om een advocaat in dienst te nemen. Dit terwijl de andere partij vaak veel geld te besteden heeft juist omdat deze partij waarschijnlijk illegale middelen heeft aangewend om die financiën te verkrijgen. Gelukkig hoef je er niet alleen voor te staan ook al beschik je niet over de financiële middelen om een advocaat in dienst te nemen, want er is altijd een advocaat van onvermogen die je uit de brand kan helpen. Een advocaat van onvermogen is een advocaat die er is voor de minder bedeelden in de samenleving, zodat ook deze groep mensen vertegenwoordigd kan worden in juridische zaken. Dus als je om één of andere reden verwikkelt raakt in een juridisch conflict dan kun je altijd een advocaat van onvermogen in dienst nemen.

Wanneer heb ik recht op een advocaat van onvermogen

De term ‘advocaat van onvermogen’, zegt het eigenlijk al. Mensen die niet het vermogen hebben om een reguliere advocaat in dienst te nemen, kunnen hun toevlucht zoeken in een advocaat van onvermogen. Dit is natuurlijk een mooi fenomeen van het Nederlandse rechtssysteem, want op deze manier kan iedereen rechtsbijstand krijgen en niet alleen de mensen die het kunnen betalen. Het blijft een moreel twijfelachtig gebied, want als je veel geld hebt kun je een betere advocaat in dienst nemen. Dat betekent dus dat rijke mensen en ook rijkere criminelen ‘recht’ hebben op een betere advocaat. Dit allemaal terwijl de goede hardwerkende burger het moet doen met een advocaat van onvermogen. Desalniettemin is het goed dat ook de minder rijke burgers een advocaat in de hand kunnen nemen. En laten we eerlijk zijn, de eerlijke hardwerkende burger is hooguit verwikkeld in een triviale zaak zoals een bekeuring of een beroep tegen het één of ander. En bij dit soort zaken kun je prima gebruik maken van een advocaat van onvermogen. Het is verder ook helemaal geen garantie dat een advocaat waar je veel voor betaalt, ook daadwerkelijk beter is dan een advocaat van onvermogen. Een advocaat van onvermogen is namelijk advocaat vanuit een idealistisch idee en niet enkel om geld te verdienen. Als je een advocaat van onvermogen in wil huren dan moet je inkomen in ieder geval lager zijn dan 25.800. Mocht je niet alleenstaand zijn dan mag je gezamenlijk niet meer verdienden dan 36.400.

Waar kan ik terecht voor een pro deo advocaat?

Een advocaat van onvermogen wordt ook wel een pro deo advocaat genoemd. Mocht je dus een advocaat van onvermogen of een pro deo advocaat nodig hebben, dan kun je beide termen invoeren in Google en dan krijg je verschillende sites van advocatenkantoren te zien waar je eventueel terecht kunt. Je kunt natuurlijk ook na het lezen van deze tekst direct door gaan naar de website van verweij-juristen.nl. Hier vind je namelijk professionele pro deo advocaten die je uit de brand kunnen helpen. De voordelen van de advocaten van Verweij vind je hieronder.

  • Maatschappelijk betrokken
  • Communicatie kan via email en telefoon om kosten te besparen
  • Eerste adviesgesprek gratis
  • Lage tarieven

Verder is het zo dat je van te voren altijd inzicht hebt in de uiteindelijke kosten. Op deze manier is het dus nooit zo dat je hulp krijgt en achteraf een dikke rekening gepresenteerd krijgt.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn