Voor hedendaags ondernemen is grote flexibiliteit van onmetelijk belang. Digitale technologieën en genetwerkte communicatiemethoden zorgen ervoor dat communicatie bijzonder direct verloopt. Er wort dus ook van de moderne professional verwacht dat hij of zij in alle situaties direct kan reageren. In de afgelopen jaren zijn er verschillende methodes ontwikkeld om binnen deze nieuwe werksfeer zo goed mogelijk te presteren. Eén van deze methodes is Lean Six Sigma. Dit is in feite een slimme combinatie van de Six Sigma aanpak, die specifiek werd ontwikkeld om productiegangen te controleren op efficiëntie, en de Lean principes, die aan de basis liggen van een zo soepel en slank mogelijke bedrijfsvoering. Lean Six Sigma is daarmee de ideale manier om efficiënte productie te combineren met een compacte organisatie. Beheersen u en uw werknemers de Lean Six Sigma methode, dan bespaart u geld, energie en tijd doordat u overtollige taken en kostenposten constant elimineert. De zeven soorten overschot (of muda)waar de Lean principes op gericht zijn, zijn de volgende:

  • overproductie
  • onnodig benutte opslagruimte
  • storingen in de workflow
  • inefficiënt of niet noodzakelijk transport
  • loze werktijd (wanneer bijvoorbeeld werknemers op elkaar moeten wachten om hun werk te doen)
  • procesinrichting die niet doelgericht genoeg is
  • onbenutte vaardigheden van personeel

Weet u deze principes toe te passen, dan ontdoet u uw organisatie hiermee van zoveel mogelijk overbodige zaken en vergroot u de praktische slagkracht van het bedrijf. Six Sigma maakt ook gebruik van een constante feedback loop, maar deze is veelal te omschrijven als een wiskundige en statistische benadering. Deze methode drukt de functionaliteit en effectiviteit van productieprocessen kwantitatief uit, zodat u deze processen dusdanig kan aanpassen dat de cijfers corresponderen met uw doelen als ondernemer. Lean Six Sigma behelst dus zowel de kwalitatieve principes van Lean als de kwantitatieve metingen en feedback van Six Sigma. Dit maakt Lean Six Sigma tot een bijzonder complete methode om uw bedrijf mee klaar te stomen voor het moderne zakendoen.

Leer Lean Six Sigma

Bij Symbol Business Improvement kunt u de Lean Six Sigma methode leren. Wij bieden de verschillende niveaus van deze benadering aan in handige, professionele trainingen. In Lean Six Sigma bestaan vier niveaus, die de vaardigheid van de werknemer met de principes en aanpak van Lean Six Sigma uitdrukken. Bij Symbol Business Improvement bieden wij trainingen aan op alle vier niveaus. Zo kunt u de professionele ontwikkeling van uzelf en uw werknemers zonder problemen aan ons toevertrouwen. De Yellow Belt trainingen zijn bedoeld voor degenen die nog niets weten van Lean of van Six Sigma. Wij leren de deelnemers wat beide werkmethodes inhouden, hoe men ze kan herkennen en wat erbij komt kijken om ze toe te passen. Een Yellow Belt is in staat zelfstandig op kleine schaal projecten uit te voeren volgens de Lean Six Sigma methode. Bovendien kan deze persoon doorstromen naar de volgende training, waarin we hem of haar omtoveren tot Orange Belt. Nu is deze persoon in staat kleine projecten te leiden. Na de Orange Belt haalt men de Green en vervolgens de Black belt trainingen. Ieder niveau betekent een stapje hogerop in de professionele hiërarchie, met steeds wat meer inzicht in hoe totale bedrijfsvoering volgens de Lean Six Sigma aanpak in zijn werk gaat. Bij ons kunt u al deze trainingen volgen. Wij bieden deze aan in een open variant, bij u op het werk of online. Houdt u er wel rekening mee dat de online trainingen in het Engels zijn. Controleer daarom eerst of de werknemers die u wilt laten deelnemen het Engels voldoende beheersen voor u ze opgeeft voor deze cursus. Wij bieden onze trainingen na de Yellow Belt fase aan in twee verschillende specialisaties, te weten dienstverlening en industrie. De concrete situaties en praktische werkwijzen in deze sectoren verschillen behoorlijk, maar wij houden voor beide soorten trainingen dezelfde leerdoelen aan. Het is immers belangrijk dat de deelnemers de Lean Six Sigma methode leren en kunnen toepassen in hun eigen vakgebied.

Wij helpen u vooruit

Met de hulp van Symbol Business Improvement investeert u in uw werknemers, in uw bedrijf en in uzelf. Het is onze bedoeling u te tonen hoe uw organisatie economischer en efficiënter te werk kan gaan, zodat u een sterkere concurrentiepositie kunt opbouwen in de huidige markt. Bedrijven moeten zich in dit tijdsgewricht constant kunnen ontwikkelen en aanpassen. Zonder de juiste kennis en vaardigheden is dit een flinke uitdaging. Daarom hebben wij de taak op ons genomen u deze kennis en vaardigheden bij te brengen in de vorm van de Lean Six Sigma werkwijze, zodat u helemaal mee kunt doen in de hedendaagse economie. Houdt u er rekening meer dat elk hoger niveau weer een grotere financiële investering zal zijn. Denkt u er dus goed over na welke werknemers u wilt laten deelnemen aan onze trainingen. Onze docenten zijn inspirerend en enthousiast en bijzonder bedreven in het uitleggen van de Lean Six Sigma methode. Bovendien hebben zij inzicht in verschillende soorten bedrijfstakken, waardoor zij specifieke vragen van de deelnemers goed kunnen beantwoorden. Zo zijn onze trainingen onder meer geschikt voor de sectoren van overheid, financiën, industrie, voedselproductie en bouw. Lean Six Sigma is een methode die perfect geschikt is voor toepassing in allerlei uiteenlopende sectoren, omdat het gaat om procesverbetering in het algemeen. Jarenlange ervaringen met deze methode in verschillende vakgebieden toont dit aan. Symbol Business Improvement kan u door middel van Lean Six Sigma trainingen helpen kosten te besparen, uw procesvoering efficiënter te maken en uw marktpositie te versterken.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn